Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yayımlandı.
Resmi Gazete – 10.03.2021, Sayı:31419

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması
MADDE 12 – (1) İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.