ACİL DURUM PLANI ve RİSK DEĞERLENDİRME COVID-19 GÜNCELLEMELERİ

• Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin yeni tip koronavirüse göre güncellenerek acil durum planınızın
devreye alınması,

• İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların yeni tip koronavirüs maruziyetini
engelleyecek şekilde düzenlenmesi,

• Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan

kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının sağlanması,

• COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya mevcut risk
değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması
gerekmektedir.